Vind(s)nurrigt

Vind(s)nurrigt

Om denna blogg

Denna blogg kommer främst att bestå av ett fåtal inlägg och kommer antagligen inte att leva ett särskilt aktivt liv.

Huvudskälet till att bloggen överhuvudtaget startats är att ge min bild av Örebro Kommuns vindkraftssatsning i delägda "Vindkraft i Örebro-Kumla AB".

Väl dolda hemligheter...

(s)nurrigtPosted by Johan Bonerfält Fri, August 23, 2013 13:29:48

Var finns kalkylen och grundantagandena för denna?

Ett första ställe att leta på är ju givetvis under kommunala bolag på http://www.orebro.se/405.html. Där finns dock inte ens Vindkraft i Örebro-Kumla AB med. En googling på bolagsnamnet ger ingen träff på hemsida heller.

Via en twitterkonversation med Björn Sundin får jag beskedet att materialet inte finns på nätet utan får istället uppmaningen "Begär ut handlingarna från diariet!".

Ringer Örebro kommuns växel och dom har ingen aning om vart dom ska koppla mig när jag frågar efter diariet.

Till slut, efter att ha förklarat mitt ärende, får jag prata med en handläggare som skickar mig tjänsteskrivelsen (Ks 581/2013) från Kommunledningskontoret till Kommunstyrelsen där hela affärsförslaget presenteras på tre sidor. Dock saknas fortfarande kalkylen.

Får till slut kontakt med Petter Arneback, som är vd för vindkraftsbolaget som sänder mig den exempelkalkyl som hela caset baseras på. Efter lite mejlkorrespondens under en veckas tid ställer jag följdfrågor och får svar.

Man ska alltså vara extremt intresserad av att få reda på innehållet i kalkylen och aktivt söka information och föra dialog med motparten för att få relevant information. Så ska det givetvis inte vara.

All information borde finnas tillgängligt i god tid före beslut så att var och en som är intresserad lätt ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som gäller. Folkvald som medborgare.

För den som inte orkar ta sig igenom den kommunala byråkratin för att få kalkylen finns den här.

Tjänsteskrivelsen, som är det papper jag tror att ledamöterna eventuellt har läst, finns här.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.