Vind(s)nurrigt

Vind(s)nurrigt

Om denna blogg

Denna blogg kommer främst att bestå av ett fåtal inlägg och kommer antagligen inte att leva ett särskilt aktivt liv.

Huvudskälet till att bloggen överhuvudtaget startats är att ge min bild av Örebro Kommuns vindkraftssatsning i delägda "Vindkraft i Örebro-Kumla AB".

Dystra framtidsutsikter?!

(s)nurrigtPosted by Johan Bonerfält Fri, August 23, 2013 13:42:18
Vad motiverar en pristro som är mer negativ än den som använts i den kalkyl som Örebro Kommuns vindkraftssatsning använder?

En del är att vi potentiellt går mot ett kraftöverskott i Norden, och då blir normalt den hydrologiska balansen (dvs. hur mycket vattenkraftsproduktion som kan köras) en tung faktor.

En annan orosfaktor är att man överväger olika sätt att hantera prisområdesskillnader på kontinenten. Om Tyskland t.ex. går vidare med sina planer kan det bli olönsamt att fortsätta bygga ut överföringsförbindelser söderut, vilket innebär att vår kraft blir instängd i Norden.

Nedan finns ett par notiser bara från de senaste dagarna.Rapporten som artikeln hänvisar till finns här.

Alla dom större elproducenterna ser också en svag utveckling på marknaden framför sig (artikel här).

Värt att notera är också att Vattenfall har ett avkastningskrav på 9% på sysselsatt kapital, en nivå som justerats ned i vintras. Jämför det med de siffror vi bollar med i Örebros vindkraftskalkyl.


Edit: Problem med bilderna även här, en excelfil med läsbara notiser finns här.